خانه اشباح


اواخر قرن 19 میلادی پر است از معماهای حل نشده و خانه خانواده مورگان نیز از این قضیه مستثنی نیست .پس از پیدا شدن جسد حلق آویز شده آقای مورگان ، پلیس متوجه جنازه زنی در کمد شد که با توجه به مشخصات داخل لباسش معلوم  شد همسر آقای مورگان است که پس از خفگی ناشی از دود سالها در آن کمد حبس شده است ، اما چیزی که هیج وقت مشخص نشد جسد دختری ناشناس بود که در یک تابوت قرار گرفته و با طلسمی مرموز احاطه شده بود.

با گذشت زمان و بازماندن پرونده ، گروههای زیادی سعی در کشف رمز و راز این خانه و شکستن طلسم را داشتند که هیچ یک موفق نشدند .


با توجه به شرایط بازی خانه اشباح ، امکان حضور افراد زیر 16 سال  به این بازی ممنوع می باشد