ماموریت غیر ممکن


12 ژوئن روز ملی روسیه ، روزی که در آن قرار است بزرکترین گروه ترروریستی منطقه در پاسخگویی به حملات چند سال گذشته روسیه که در چهار شهر برلین و سیدنی و استانبول و مسکو موفق شده بود تعدادی از سرکرده های آنها را از بین ببرد دست به انتقامی سخت بزنند.

انتقامی گه در آن ، در یک روز و آن هم مهمترین روز روسیه، شهری را به خاک و خون بکشند ، غافل از اینکه وزارت اطلاعات روسیه KGB موفق شده است مخفیگاه این گروه تروریستی را شناسایی کند .

حالا نوبت شماست که با تیم عملیاتی خود وارد آنجا شوید و اطلاعات مربوط به عملیات را بدست آورید تا بتوان از وقوع آن جلوگیری کرد ، ولی اینجا پایان عملیات شما نخواهد بود !!!، اینجا آغاز عملیات غیر ممکن شما ست !!!!!