رد کردن لینک ها

اتاق فرار یا اسکیپ روم چیست؟
برچسب‌ ها

اتاق فرار یا اسکیپ روم چیست؟

اسکیپ روم یا اتاق فرار یک سرگرمی گروهی و فکری است که درآن شما با تشکیل یک تیم و ورود به فضای واقعی بازی ، با حل کردن یکسری معما و پازل و انجام کار گروهی ، به هدف نهایی

بازگشت به بالای صفحه